Her er link til undervisningsministeriets liste over ASF-klasser på ungdomsuddannelser i Danmark

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/asf-klasser

Links:

ASF-klasserne er placeret på følgende institutioner fordelt på de fem regioner:

Andre uddannelser målrettet autister/mennesker med autisme

 

 

VUC Storstrøm – HF Mentor  Næstvedhf

Region Institution Uddannelsesretning
Hovedstaden KVUC HF
Gentofte Gymnasium STX
Sjælland Roskilde Tekniske Skole htx
VUC Storstrøm 3-årig HF – Fakse hf
Syddanmark HF & VUC Fyn HF
UU Kolding / UNGECENTER Kolding
for unge med særlige behov
HF
Horsens HF og VUC HF
Midtjylland
Nordjylland Mariagerfjord Gymnasium VHF HF

OBS: links opdaterede januar 2023