Generel info:

Er du som autist/Asperger nyt medlem af foreningen eller ny bruger af Mødested København, er du velkommen til at tage en pårørende eller ledsager med de første to gange for at føle dig tryg.

Antal deltagere er i sagens natur begrænset af vores mødelokale, så tilmelding sker via nem-tilmeld efter først-til-mølle-princippet.

—————————————————————————————————————————————

Næste møde:

Der bliver desværre ikke noget næste møde med undertegnede som tovholder. Jeg har måttet trække mig fra såvel bestyrelses- som tovholderarbejdet af personlige årsager. Under  “kommende mødedatoer” nedenfor kan man se, at der booket datoer i lokalerne i Sundby for hele 2023. Hvis nogen melder sig som tovholder kan derfor ske i forvisning om, at der er reserveret datoer, som man eventuelt kan bruge. Jeg vil dog henvende mig til huset i Sundby og annullere samtlige datoer senest den første marts 2023. Vi kan jo ikke være bekendt at holde datoerne, hvis vi ikke bruger dem. Jeg håber på og opfordrer til, at nogen henvender sig til bestyrelsen med henblik på at overtage posten.

En del af jer er ikke på Facebook, hvorfor jeg klipper min “afskedstale” på Facebook ind her:

En næstformand takker af
Kære alle. Det har været fantastisk og inspirerende at sidde med i bestyrelsen for Autisme- og Aspergerforeningen for voksne. Som bestyrelsesmedlem får man på nærmeste hold indblik i det arbejde, der bliver gjort i vores forening, og det er en meget givende oplevelse. Men selvfølgelig kræver det, at man har et vist overskud, og hvad det angår, må jeg erkende, at jeg ikke længere er i besiddelse af et sådant.
En artig dreng
Jeg har de seneste måneder gennemlevet en vaskeægte, klinisk depression, som det har været nødvendigt at medicinere sig ud af. Som ung var jeg ellers arg modstander af psykofarmaka, og senere i livet har jeg været særdeles skeptisk. Denne gang måtte jeg imidlertid overgive mig. Ikke nok så meget samtaleterapi havde kunnet redde mig, så jeg tog min medicin som en artig dreng. Og wow! Efter få uger var mit stemningsleje tilbage på et normalt niveau. Jeg ved ikke, hvad jeg er mest forbløffet over: At ens hjerne kan lukke ned, som den gjorde i mit tilfælde, eller at man kan tage piller mod det. Det lykkedes mig at undgå psykofarmaka i 62 år.
Tovholderen takker også af
Men jeg må konkludere, at jeg skal skrue ned for mit aktivitetsniveau i fremtiden. Jeg er også færdig som tovholder for Mødested København, så hvis ikke nye kræfter træder til, vil foreningen ikke have noget mødested øst for Storebælt. Jeg håber, at der findes nogen derude, som har lyst til at overtage posten eller måske starte et helt nyt mødested et eller andet sted på Sjælland. Det er der brug for.
Tak
Tak fordi jeg fik lov til at arbejde sammen med nogle fantastiske, dejlige, engagerede mennesker om noget så meningsfuldt som at skabe bedre vilkår for autister og drive mødesteder, hvor man som autist kan møde ligesindede og opleve foredrag og andre aktiviteter. Tak for tiden i bestyrelsen, tak til alle, som jeg har mødt gennem denne tid og tak til dem, som stadig har energi til at fortsætte arbejdet. Af hjertet tak fra en artig dreng.

—————————————————————————————————————————————

Aktuel info:

Opdateret fredag d. 18. november 2022.

Den 15. november 2022 blev der afholdt møde, hvor vi blandt andet snakkede om autisters vilkår på arbejdsmarkedet. Talelysten var stor, og begge køn var repræsenterede. Dog er der desværre stadig en underrepræsentation af kvinder. Dette kan kun halvdelen af den danske befolkning gøre noget ved. Lad hermed en slet skjult opfordring være viderebragt!

Mødested København er det eneste mødested på øst for Storebælt, og alene af den grund finder jeg, at det er pine død nødvendigt, at mødestedet køres videre. Jeg har derfor meldt mig som afløser for Lars og Bjarne, som har valgt at trække sig efter mange år på posten.

Det er lidt upraktisk, at jeg bor i en afstand af små 50 kilometer fra mødestedet, så hvis nogen skulle have lyst til at overtage opgaven, skal de være velkomne.

Foreningens bestyrelse har på baggrund af erfaringer fra tovholderne på foreningens mødesteder rundt om i landet udarbejdet en mødesteds-manual, som du kan læse her: Mødestedsmanual 2022

På mødested København kan du møde ligesindede og udveksle erfaringer om livet med en autisme/Asperger-diagnose. Vel mødt!

—————————————————————————————————————————————

Praktisk info:
Til møderne er der på termokander varmt vand, så du – efter eget valg – kan lave dig en kop kaffe, the eller cacao og nyde lidt sødt til. Sukker og pulverfløde har vi også.

Mødeleder/tovholder: Peter Rasmussen
Medhjælpende tovholder: 

—————————————————————————————————————————————

Kommende mødedatoer:

14. marts 2023

18. april 2023

23. maj 2023
20. juni 2023
19. september 2023
24. oktober 2023
21. november 2023
12. december 2023

Adresse

Frivilligcenter Amager / Foreningshuset Sundholm8
Sundholmsvej 8
2300 København S.

Tovholder på mødestedet

Peter Rasmussen
Email: aspergerforeningen.kbh@gmail.com
TLF:
SMS:

Billede af tovholder

Mødestedets facebook gruppeBilleder af lokalerne

Billede af lokalerne