Vi byder velkommen i Mødested Midtjylland-Ikast for voksne med autisme

Mødested Midtjylland bliver et nyt tiltag, hvor vi deler målgruppen op i to i forholdt til alder. Vi håber at kunne lave et mødested hvor alle føler sig trygge og føler sig godt tilpas.

På mødested Midtjylland vil vi bestræbe os på at skabe rammer og mulighed for at voksne med autisme kan møde ligesindede og dele erfaringer. Vi arbejder for at få fælles oplevelser sammen, såvel på mødestedet, men også ud af huset, hvis det er muligt at skaffe midler til det. Vi afholder 10- 11 aftener/eftermiddage pr. gruppe, fordelt hen over året, med forskellige aktiviteter. Alt hvad vi planlægger bliver det som gruppen har lyst til og hvad vi kan få midler til. Varighed på mødeaften/aktivitet ca. to timer. Der kan forekomme symbolsk betaling for forplejning. Dette vil fremgå af hver møde opslag, hvis dette er tilfældet.

Alle aktiviteter og møder er på autismevenlige præmisser, har du behov for at vi gør mere skal du endelig kontakte tovholder. Vi har fået midler til brætspil, kortspil mm.  Vi vil gerne afholde foredrag eller andre aktiviteter, så byd gerne ind med forslag, hvis du har gode ideer.

Mødeafteners indhold vil blive tilpasset gruppens interesser og forudsætninger under hensyntagen til hvad der er praktisk muligt.

Alle aktiviteter og møder er på autismevenlige præmisser, har du behov for at vi gør mere skal du endelig kontakte tovholder.


Netværkdcafé Mødested midtjylland - Ikast
Første arrangement kan findes ved at klikke her

 


Regler:

  • Man skal være fyldt 18 år
  • For at komme til møder skal man have en autismediagnose eller en formodning om at man er på autismespektret.
  • Mødestedet er etableret som et mødested under Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne (AAV)
  • Der stilles ikke krav om medlemskab af Autisme- og Aspergerforeningen for voksne (AAV), men vi opfordrer selvfølgelig til det.
  • Man viser hensyn og forståelse til hinanden, da alle har brug for at føle sig trygge
  • Man deler ikke billeder fra mødestedets aktiviteter på sociale medier eller andre steder, hvor der er personer på.

Vi deles i to grupper:


Netværkscafé 25+

Man er voksen og 25 år eller derover. Man har autisme eller en formodning om autisme. Fokus er på socialt samvær hvor man samles om noget. Man samles om samtale, ser film sammen, spiller spil, strikker/hækler/tegner.

Aftenens program bliver meldt ud på facebookgruppen. Så man ved hvad der skal ske, hvor og hvornår osv. Man må medbringe ledsager til første møde. Af hensyn til andre i gruppen opfordres ledsager til at sidde udenfor.Der vil på disse caféaften være en pædagog tilstede, med autismeerfaring


Autismefællesskab for unge 18-24 (starter først efter nytår!)
For unge med autisme eller en formodning om autisme fra 18 år til 24 år.  Følge med i facebookgruppen for hvornår vi starter. Her skal fællesskabet opleves via fælles aktiviteter. Man må gerne have en ledsager med til første møde, der opfordres til at ledsageren i videst muligt omfang sidder udenfor af hensyn til de andre deltagere.Der er søgt midler til et særligt tilrettelagt program, når vi ved mere om dette, vil det blive meldt ud i facebook-gruppen.


Transportinfo:

Her kan du downloade en interaktiv pdf med links om transportinformationer til mødested Midtjylland – Ikast

der er transport info for andre relevante steder i Ikast (Ikast Bibliotek, Ikast Bio, Østre Skole), som vi muligvis vil benytte i forbindelse med aktiviteter. Men som udgangspunkt er mødestedet på Frivilligcenter Ikast.

Adresse

Frivilligcenter Ikast
Møllegade 16
7430 Ikast

Tovholder på mødestedet

Tovholder Birgit Ravn

Email: midtjylland@aspergerforeningen.dk

SMS: 40 fem fem 73 09 (skrevet sådan for at undgå spamopkald ;) )

Billede af tovholder

Mødestedets facebook gruppe

facebook.com/groups/1024738648381204

Billeder af lokalerne

Billede af lokalerne

Billede af lokalerne

Billede af lokalerne